MENU

banner 3

MGA ALITUNTUNIN AT PATAKARANG IPINATUTUPAD
 NG PEÑARANDA WATER DISTRICT
(UTILITY RULES & REGULATIONS)
 
 

1996 

Enero 11, 1996
-       KAPASIYAHAN BILANG 02-1996. Pagbabawal sa paglilipat ng metro ng tubig ng walang pahintulot at dahilan. Ang paglabag dito ay papatawan ng multang P100.00 at pagbabalik sa dating puwesto.
 
Pebrero 1, 1996
 
-        KAPASIYAHAN BILANG 13-1996. Pagtatakda ng multa sa paglabag ng mga alituntuning nakasaad sa kasunduan/kahilingan sa serbisyo ng tubig.
unang paglabag                    = P 2,000.00
ikalawang paglabag            = P 4,000.00
ikatlong paglabag                = P 6,000.00
Abril 11, 1996
 
-        KAPASIYAHAN BILANG 28-1996. Pagbabawal sa pagkakabit ng tee at gripo matapos o karugtong ng metro ng tubig (multang (P2,000.00).
 
-         KAPASIYAHAN BILANG 29-1996. Pagbabawal sa pagtanggal, pagsira, pagputol at pakikialam sa tinggang selyo at tansong kawad na nakakabit sa metro sa tubig (multang P100.00).
 
                -      KAPASIYAHAN BILANG 17-1997. Pag-aalis o waiver ng sampung porsiyento (10%) surcharge o penalty sa bayad tubig ng mga ahensya ng pamahalaan kasama na ang pampublikong paaralan na hindi nababayaran sa takdang panahon.
 
 
1997

 
Hunyo 26, 1997
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 22-1997. Pagpapahintulot sa mga pamahalaang pambarangay ang tatluhang buwang (quarterly) pagbabayad ng taripa ng tubig.
 

1998

 
Marso 5, 1998
 
-    KAPASIYAHAN BILANG 06-1998. Pagputol ng linya o serbisyo ng tubig sa mga tahanang walang nakatira at di-nabayaran ang isang buwang pagkakautang.
 
Setyembre 3, 1998
 
-       KAPASIYAHAN  BILANG 15-1998. Pagtatakda ng mga alituntunin kaugnay sa pagpapatupad  ng Bounty System (policy on the creation of a bounty system).
Sapagkat, kailangan masugpo o mabawasan ang mga pagnanakaw ng tubig sa pamamagitan ng di-dapat na pakikialam o “tampering” ng metro ng tubig, at illegal service connection, sa mungkahi ni Direktor Leodivina O.A. Mabagos na may kaukulang pagpapangalawa, na tanggapin sa kanyang kabuuang at ipatupad sa lalong madaling panahon.
   • 50%       -               informer
   • 20%       -               special water accountability team (SWAT)
   • 30%       -               other office revenue

2003

 
 Mayo 15, 2003
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 16-2003. Pagsusog sa Kapasiyahan Bilang 07-1997 hinggil sa pagtatakda ng panibagong singil sa pagbebenta ng tubig o bulk sales sa gagamiting sa pampribadong pangangailangan hindi kaugnay ng pagpatay ng sunog sa dating P100.00 ay gagawing P160.00 sa bawat karga ng fire truck.
 

2004

 
Oktubre 7, 2004
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 37-2004. Pagbababa ng penalty mula sa sampung porsiyento (10%) ay gagawing limang porsiyento (5%) lamang simula sa darating na Enero 1, 2005.
 
Nobyembre 18, 2004
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 40-2004. Establishing Basic Policies for the Removal of a member of the Board of Directors, Peñaranda Water District.
 
   • Conviction of a crime involving moral turpitude;
   • Sexual harassment;
   • Falsification of official document in connection with his office;
   • Unauthorized and continuous absence for eight (8) consecutive regular meetings;
   • Habitual drunkenness during official hours;
   • Running for an elective position during incumbency;
   • Physical and/or mental incapacity to perform official duties; and
   • Authorized leave exceeding 12 months.
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 43-2004. Pagtataas ng horizontal boring fee na dating P800.00 ay gagawing P1,000.00 simula sa Enero 2005.
 

2005 

Abril 6, 2005
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 14-2005. Pagpapatupad sa tuos ng water consumption assessment sa mga illegal na connection.
 
CASE No. I- For unregistered water connection, the highest resulting billing among two (2) schemes shall be selected as the charge for consumption assessment.
 
Scheme No. 1          - Using the average consumption  of consumer under the same category or usage on the date of discovery. The average consumption shall be increased by 200% because of the tendency of wasteful usage since water is not considered paid for.
 
Example: For ½ in illegal connection. Billed water is 25,000 cu.m. versus 1,000 active/metered connections
 
                        = 25,000 cu.m.         x 2.0
 
                            1,000 connections
 
                        = 50 cu.m./month
 
Scheme No. 2 - Using average consumption per person per day of 100-200 liters. There are six total members of a household using the same connections.
 
                        = 6 person x 100 liters x 30 days/month x 2.0
 
                                                    1000 liters/cu.m.
 
                        = 36 cu.m./month
 
        Under the two schemes, whichever the highest will be the basis to get the total water consumption assessment multiplied by the estimated months of illegal connection.
 
CASE NO. II - For Disconnected/Inactive Connection
 
Use the scheme on Case No. I above but computation shall have reference date as the day when disconnection was affected.
 
CASE NO. III – Active Connections
 
If there was substantial decrease in consumption a differential or additional billing shall be made equivalent to the difference of the average of three highest consumption w/in a year prior to the tampering incident.
 
Example: Given the discovery of the violation on December 2002 and the consumption patterns for 2002 and 2003.
Consumption:
 
          2002                                     2003  
Jan.        -                           30                   -                     37
Feb.       -                           35                   -                     36
Mar.      -                           40                   -                     39
Apr.      -                            40                   -                     38
May      -                            45                   -                     20
June      -                           35                    -                     21
July       -                            34                   -                     15
Aug.      -                            41                   -                      22
Sept.     -                            40                   -                      15
Oct.       -                            43                   -                      13
Nov.      -                           35                    -                      10
Dec.      -                            41                    -                      11
 
 
 
NOTES:
X – the 12 month period where to select the highest 6 consumption per month  to determine the average;
Y – affected months whereby consumption drop is noticeable;
Z – the month when tampering was discovered.
                     
COMPUTATION:
Estimated Ave. Consumption =               45 + 41 + 40 + 43 + 41 + 39 = 249 = 42 cu.m.
                                                                                                     6                               6      

2006

Marso 9, 2006
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 09-2006. Kapasiyahan nagtatakda para sa pagputol sa mga serbisyo ng tubig na may isang buwang pagkakautang na di nababayaran at iba pang alituntunin sumasaklaw dito. Kasama din ang pagbawas ng Reconnection Fee.
 • Pagbawas ng halaga ng Reconnection Fee mula sa P100.00 ay gagawing P50.00;
 • Pagbabayad ng halagang P50.00 bilang Disconnection Stoppage Fee para sa pansamantalang pagpapaliban ng pagputol ngunit di dapat lalagpas ng susunod na reading.
Abril 27, 2006
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 13-2006. Pagpapatupad sa panuntunan ng LWUA BOT hinggil sa categorization of customers partikular ang mga refilling stations bilang commercial connections.
Commercial                          (x2.00) of Minimum Charge                                                          
Semi-Commercial B           (x1.50) of Minimum Charge           
Semi-Commercial  C          (x1.25) of Minimum Charge
Hulyo 20, 2006.
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 20-2006. Pagbibigay sa bagong talatakdaan ng service connection fee sa halagang P1,200.00 na magkakabisa sa Agosto 1, 2006.
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 21-2006. Pag-waiver ng surcharge o penalty charges sa mga konsumo ng tubig na buhat sa defective/busted in-house plumbing installation.
 
Setyembre 8, 2006
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 28-2006. Pagpapatibay sa pag-alis ng reconnection fee sa mga kasapi na naputulan ng serbisyo ng tubig na nagbayad ng araw din yon.
 

2007

Mayo 24, 2007
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 17-01-2007. Pagpapatibay sa “guidelines regarding contested bill due to leakages from in-house plumbing installation or defective meters.
 
 
Agosto 9, 2007
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 24-2007. Pagpapahintulot na gawing hulugan ang application fee at guarantee deposit sa loob ng anim (6) na buwan.
 

2008 

Oktubre 2, 2008
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 35-2008. Pag-alis ng pag-singil ng P200.00 guarantee  deposit at ang pagdagdag singil para sa service connection fee.
 
Nobyembre 6, 2008
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 38-2008. Pagpapatupad sa ikatlo at huling talatakdaan ng taripa ng tubig sa halagang P200.00 bilang minimum charge.
 

2009 

 
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 13-02-2009. Pag-amiyenda sa Kapasiyahan Blg. 02-1996, ukol sa paglilipat ng metro ng tubig ng walang pahintulot at dahilan. Ang multa na P100.00 ay tataasan at gagawing P500.00.
 
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 18-05-2009. Pagsusog sa Kapasiyahan Blg. 07-1997 na inamiyendahan ng Kapasiyahan Blg. 16-2003, hinggil sa pagtatakda ng panibagong singil sa pagbebenta ng tubig o bulk sales sa gagamiting sa pampribadong pangangailangan hindi kaugnay ng pagpatay ng sunog sa dating P160.00 ay gagawing P200.00 sa bawat karga ng fire truck.
 
-       KAPASIYAHAN BILANG 19-06-2009. Pag-amiyenda sa Kapasiyahan Blg. 18-2005, ukol sa pagtatakda ng tanging halaga para sa mga bahay na di palagiang natitirhan o walang tao.
 
Nuon:
    • 0 – 2 kubiko         metro                     = P 90.00  (Kapasiyahan Bilang 18-2005)
    • 3 – 10 kubiko metro                           = P180.00
Ngayon:
    • 0 – 2 kubiko metro                             = P100.00
    • 3 – 10 kubiko metro                           = P200.00
 

2011

Mayo 12, 2011
 
RESOLUTION NO. 014-2011. A resolution further amending policy guidelines regarding contested bills due to leakages from in-house plumbing installation.
                WHEREAS, the existing policy of the District regarding leakages from in-house plumbing installation is to compel concessionaires to pay water bills based on reading of their water meters on staggered payment of up to four  months and automatic waiver of penalty charges;
                WHEREAS, some concessionaires, however, demand for the reduction in their water bills claiming that they were unaware of the leakage or the defective water meter;
                WHEREAS, Peñaranda Water District has no firm basis to adjust or reduce the disputed water bills, the following are given as policy guidelines, to wit:
1.     Staggered payment scheme for a term of four to six months depending on their capacity to pay;
2.     Waiver of penalty charges;
3.     Reduction of up to 50% of the total consumption under the following conditions:
- If the gross bill is between P5,000.00 to P7,0000.00, it is the General Manager who will approve, and
- If the gross bill is above P7,000.00, the approval of the BOARD is needed.
4.     Reduction of up to 30% of the total consumption if the gross bill is between P3,000.00 to P5,000.00 (amended by resolution no. 23-2007);
5.     Reduction of up to 20% of the total consumption if the gross bill is below P3,000.00 (amended by resolution no. 23-2007), and
6.     The adjustment or reduction of the disputed assessment shall be availed only once. (amended by resolution no. 14-2011).
WHEREAS, the conditions for entitlement under this policy are as follows:
1.       There is an abrupt or abnormal increase of at least 500%  in their average normal consumption. (Computed based on the last six months billing consumption). (amended by resolution no. 23-2007)
2.       Leak is properly reported by the owner or his duly authorized representative  to the Peñaranda Water District  office by accomplishing the complaint slip form  and actually seen/discovered by authorized Peñaranda Water District personnel (meter reader/plumber). (amended by resolution no. 14-2011)
3.       Entitlement should be accompanied by an Investigation Report duly signed by PWD’s Pipeline Maintenance Crew or their Immediate Supervisor Certifying to that effect that leakages is due to busted/defective in-house plumbing installations.
4.       Leaks located outside the Consumers’ official property line and those with multiple connections (one meter in more than one single dwelling) is not covered by this policy. (amended by resolution no. 23-2007)
                NOW THEREFORE, in a motion duly made and concurred in by all members of the Board of Directors present;
BE IT RESOLVED, AS IT IS RESOLVED TO ADOPT THE AMENDMENTS TO BOD RESOLUTION NO. 17-01-2007 AND 23-2007 AS POLICY OF PEÑARANDA WATER DISTRICT.
                RESOLVED FURTHER, that all policies inconsistent with the provisions of this Policy are hereby deemed modified or repealed accordingly.
RESOLVED FURTHERMORE,  that this policy shall take effect upon approval.
UNANIMOUSLY APPROVED this 12th day of May 2011 here at Peñaranda, Nueva Ecija
 
Oktubre 13, 2011
 
KAPASIYAHAN BILANG 02-031.  Pag-papatupad ng tanggapan ng 100% Office Collection.
 
Oktubre 20, 2011
 
KAPASIYAHAN BILANG 03-033. Nagtatakda at kumikilala sa paligid ng Peñaranda Public Market bilang Commercial Area na may klasipikasyon na sub-commercial B.
 
Oktubre 27, 2011
 
KAPASIYAHAN BILANG 04-034. Pagtatakda ng sub-classification ng mga consumer na di-sakop ng Commercial Area at ang agarang pagpapatupad nito simula Enero 01,2012.
 

2012 

Marso 27, 2012
 
KAPASIYAHAN BILANG 006-01. Pagsasauli ng guarantee deposit sa mga konsumidores.
 

2014

Hulyo 03, 2014
 
KAPASIYAHAN BILANG 01-014. Pag-papahinto sa field colletion kapag due date sa zone 1 (Brgy. Callos-Sto Niño) at zone 19 (Brgy. Las Piñas).
 

2015 

Hulyo 23, 2015
 
KAPASIYAHAN BILANG 01-019. Pag-apruba at pagpapatibay sa rates for demolition & restoration of concrete pavement for service connection.
 
I.               DEMOLITION
 
                                                THICKNESS                         RATE
 
                                                1. 2” to 4”                              P240.00/m²         
 
                                                2. 4” to 6”                              P480.00/m²         
 
                                                3. 6” to 10”                            P720.00/m²
 
II.              RESTORATION 
 
                                                THICKNESS                         RATE
 
                                                1. 2” to 4”                              P350.00/m³
 
                                                2. 4” to 6”                              P525.00/m³         
 
                                                3. 6” to 10”                            P875.00/m³
 
Agosto 06, 2015
 
KAPASIYAHAN BILANG 02-021. Pag-wave ng limang porsiyento (5) discount sa mga Senior Citizens na nabigyan ng flat rate ng tanggapan.
 
Agosto 20, 2015
 
KAPASIYAHAN BILANG 03-024. Kapasiyahan para sa paglilinaw sa kahulugan ng  disconnected accounts at inactive accounts at pagtatakda ng mga panuntunan hinggil dito.
 • DISCONNECTED ACCOUNTS
-naputulan ng serbisyo mula 1-3 buwang billing period;
-mananatili sa halagang P50.00 ang reconnection fee
 • INACTIVE ACCOUNTS
-naputulan ng serbisyo sa nakalipas na 4 na buwang billing period o higit pa;
-ang metro ng tubig ay kailangang i-pullout;
-ang reconnection fee ay P100.00

December 23, 2015

KAPASIYAHAN BILANG 04-036-2015. Pag-apruba at pagpapatibay sa pagtaas ng singgil para sa New Connection at Horizontal Boring.


 2016


 

November 03, 2016

KAPASIYAHAN BILANG 02-027-2016. Pagpapatupad sa pagsama ng Disconnection Stoppage Fee na halagang P50.00 sa Billing and Collection Program ng Tanggapa

 


2017

Agosto 24, 2017

 • KAPASIYAHAN BILANG 01-022-2017. Pag-apruba Program on Awards and Incentive for Service Excellence (PRAISE) para sa pagbibigay ng gantimpala sa mga natatanging kawani ng Tanggapan.

2018


 

Agosto 24, 2018

 • KAPASIYAHAN BILANG 01-024-2018. Pagpapatibay ng kapulungan sa ginawang Performance Management Revised Internal Rules ng Peñaranda Water District.

 

Setyembre 19, 2018

 • KAPASIYAHAN BILANG 02-022-2018. Pag-apruba para sa pagpapatupad ng International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015 Quality Management System Certification ng Peñaranda Water District.

2019


 

Agosto 22, 2019

 • RESOLUTION NO.: 01-019-2019. A resolution authorizing the reclassification of Three (3) Positions of Peñaranda Water District and appropriating funds thereto.

Oktubre 15, 2019

 • KAPASIYAHAN BILANG 02-27-2019. Pagsusog sa Kapasiyahan Bilang 03-33 at 04-034 na may petsang Oktubre 20-27, 2011 at pagtatakda para sa mas malinaw na batayan ng Commercial na kasalukuyang ipinatutupad ng tanggapan.

2020


 

Enero 09, 2020

 • KAPASIYAHAN BILANG 01-002-2020. Pagpapatupad ng No Septic Tank, No Connection Policy ng tanggapan.

Hulyo 24, 2020

 • KAPASIYAHAN BILANG 03-24-2020. Paglilinaw sa panuntunan hinggil sa pagbibigay ng Flat Rate.
 • KAPASIYAHAN BILANG 04-025-2020. Pagtatakda ng panuntunan hinggil sa Disconnected Accounts at Temporary Disconnection.

Oktubre 22, 2020

 •  KAPASIYAHAN BILANG 05-04-2020. Pag-adopt sa ordinansa ng Sangguniang Bayan ng Peñaranda para sa "No Face Mask, No Face Shield, No Entry" Policy ng Peñaranda Water District simula Nobyembre 02, 2020.